Licenser og kontrakter

I takt med at virksomheder går over til mere åbne innovationsmodeller, får de brug for at udnytte deres IP-rettigheder. Ikke bare ved at inkorporere beskyttede innovationer i nye produkter, processer og serviceydelser, men også ved at udlicensere dem til andre eller bruge dem som forhandlingsmiddel.

AWA kan hjælpe jer med at udnytte jeres IP-rettigheder via licenser, kontrakter og andre kommercielle aftaler.

Licenser

Intellectual Property kan licenseres, købes, sælges eller handles på lige fod med materielle anlægsaktiver. Med en licens kan I opkræve et gebyr fra andre, der anvender jeres rettigheder, eller anvende andres rettigheder i jeres egen virksomhed. Det kan ofte være økonomisk fordelagtigt, og vi kan hjælpe jer med licensstrategier og -aftaler.

AWAs jurister har den nødvendige viden og erfaring til at hjælpe jer med licensaftaler.

Aftaler

Der er mange forskellige typer aftaler i forbindelse med patenter, varemærker og andre IP-aktiver. Fra det tidligste stadie er det værd nøje at overveje fortrolighedsaftaler, optionsaftaler og samarbejdsaftaler.

Når en eneret er tildelt, kan det være nødvendigt med en licensaftale eller lignende.

Andre aftaler i forbindelse med Intellectual Property er:

 • Leverandøraftaler
 • Overdragelsesaftaler
 • F&U-aftaler
 • Ansættelsesaftaler
 • Konsulentaftaler

Uanset hvilken type kontrakt eller aftale jeres virksomhed har brug for, er vi altid parate til at hjælpe.

IP due diligence

Kort sagt omfatter due diligence, at IP-rettigheder identificeres og evalueres i forbindelse med f. eks. fusioner og virksomhedsopkøb. AWA har mange års erfaring med at rådgive kunder i spørgsmål om IP-rettigheder i forbindelse med virksomhedstransaktioner.

Vores styrke inden for fusioner og opkøb er, at vi kombinerer ekspertisen hos et patentbureau, et advokatfirma og et ledelseskonsulentfirma.

Vores store tekniske indsigt og juridiske ekspertise betyder, at vi kan fortolke og fremlægge kompleks juridisk og teknisk information, der kan være kritisk i en transaktion. Vi fokuserer altid på de relevante forretningsmæssige behov i den enkelte sag for at sikre den højst mulige kommercielle værdi af vores serviceydelser. Vi er vant til at arbejde med stramme tidsplaner med fokus på løsninger og forretningsorienterede præsentationer af vores resultater. Vi har ydet regelmæssig rådgivning til et førende industriselskab i forskellige transaktioner, der involverer IP-rettigheder, herunder risikoanalyse af patentporteføljer.

Vores team er en blanding af erfarne patentrådgivere og jurister, som har arbejdet længe med komplekse IP-spørgsmål i forbindelse med transaktioner. Mange af vores jurister har erfaring fra advokatfirmaer eller virksomheders IP-afdelinger. Vores medarbejdere er specialiserede inden for dette område og har en fleksibel og forretningsorienteret tilgang. Vi ved, hvor vigtigt det er at have en grundig forståelse for vores kunders forretninger og de kommercielle problemstillinger.

Virksomhedshemmeligheder

Virksomhedshemmeligheder er informationer om en virksomheds forretnings- eller driftsforhold, som holdes hemmelige. For at informationerne kan klassificeres som virksomhedshemmeligheder, kræves det, at afsløringen af dem kan skade virksomheden i konkurrencemæssig henseende.

Konkrete eksempler på virksomhedshemmeligheder er kundekartoteker, nye forretningsmodeller, strategiske beslutninger, tegninger og andre tekniske modeller samt produktionsprocesser.

Ukorrekt håndtering af virksomhedens informationer kan medføre, at lovkravene for beskyttelse ikke er opfyldt. En virksomhed, som ikke håndterer sine virksomhedshemmeligheder korrekt, risikerer således at miste noget af sin konkurrenceevne, ligesom forudsætningerne for at tage skridt over for den, der har spredt eller udnyttet informationerne, kan være utilstrækkelige. Spredning af informationerne kan også medføre, at virksomheden ikke kan opnå patentbeskyttelse af sine opfindelser.

Fordelene ved aktivt at udnytte beskyttelsen af virksomhedshemmeligheder er bl.a., at beskyttelsen er tidsubegrænset, så længe betingelserne for beskyttelse er opfyldt, og at beskyttelse kan opnås hurtigt, nemt og med begrænsede omkostninger. Desuden kan virksomhedshemmeligheder sommetider være den eneste tilgængelige mulighed for beskyttelse af innovationer, som fx ikke opfylder forudsætningerne for at opnå patent.

Hos AWA kan vi hjælpe virksomheder med at etablere rutiner med henblik på at sikre, at deres informationer håndteres korrekt. Vi kan også hjælpe i situationer, hvor virksomhedshemmeligheder er blevet udsat for angreb af medarbejdere, forretningspartnere eller udenforstående, og repræsentere virksomheder i forhandlinger med modparter og ved domstole.

Åben IP – ydelser inden for åben innovation

Intellektuelle aktiver tegner sig for størstedelen af forretningsværdien i virksomhederne i dag. Idéer og innovation kommer dog ikke nødvendigvis kun fra jeres egen virksomhed. En åben innovationsproces giver jer adgang til idéer og innovation i samarbejde med eksterne partnere.

Hvorfor åben innovation?

Der kan være flere grunde til, at jeres virksomhed kan få gavn af et åbent innovationsprojekt. Eksempler:

 • Åben innovation skaber og fastholder værdi i jeres virksomhed via både interne og eksterne ressourcer.
 • Det tilfører jeres virksomhed talent, idéer og innovation, som er umulige at opnå selv.
 • Det er en måde, hvorpå I kan outsource forskning og udvikling samt søge og få fordel af nye tendenser.
 • Åbne innovationsprojekter kan give omkostningsbesparelser.
 • Fremmer F&U-fasen og time to market.
 • Andre kan udvikle og sælge de produkter, der ikke er en del af jeres kernesortiment.

Vi tilbyder

Vi tilbyder en række ydelser inden for åben innovation, bl.a.:

 • Projektledelse af åbne innovationsprojekter og -processer.
 • Et team bestående personer fra områderne forretning, ledelse, Intellectual Property og jura, der kan understøtte den åbne innovationsproces.
 • Branchespecifik viden.
 • Håndtering af alle juridiske aspekter i hele processen.
 • Sikring af IP før, under og efter processen.

Vi lover ...

 • ... at bygge bro mellem jeres interne organisation og alle eksterne samarbejdspartnere
 • ... at sikre jeres åbne innovationsproces, så I kan få glæde af alle de værdifulde idéer, der skabes
 • ... at hjælpe med at sikre den værdi, der skabes
 • ... at vejlede og støtte jer i hele processen