Your Champion in IP

Vi vet att framgångar skapar ringar på vattnet – och vi är framgångsrika eftersom våra kunder är framgångsrika.

Våra kunder är innovationsföretag från alla större branscher och från hela världen. De representerar hela spannet från nystartade bolag till Fortune 500-företag.

Våra mest långvariga kundrelationer sträcker sig tillbaka till 1800-talet. Det är ett gott betyg på våra IP-konsulters breda och djupa kompetens och erfarenhet av att skräddarsy tjänster för kundernas föränderliga behov, oavsett deras storlek eller bransch. Vi låter dina idéer växa och bli verklighet, oavsett om det handlar om att implementera en IP-strategi eller att ta kommandot över era IP-behov.

Allt fler IP-byråer runt om i världen väljer i första hand AWA som sin europeiska partner. Våra patentombud ansvarar ofta för att hantera ansökningar för stora patentfamiljer i en rad länder och lagsystem med hjälp av lokala partners, och dessa partners får i sin tur samma stöd av oss i Europa.