Syfte, vision och löfte

Vår mission

Our expertise in Intellectual Property supports the companies of today in building the prosperity of tomorrow.

Företag behöver en kreativ och flexibel IP-parter för att kunna växa och utvecklas i en föränderlig värld. Vi hjälper våra kunder att få ut mesta möjliga av deras idéer genom att tillsammans skapa nya och långsiktiga affärsmöjligheter.

Vår vision

We will be the first choice in IP for clients and dedicated people everywhere by developing the market – together.

Vi ska alltid ligga steget före och uppfattas som den ledande IP-byrån genom att kombinera immaterialrätt och affärskunskap.

Vårt löfte

We create Intellectual Prosperity.

Vi hjälper innovativa företag att ta hand om deras intellektuella tillgångar och skapar dessutom intellektuellt värde av dem.