Vår värdegrund

Hur vi beter oss i vårt dagliga liv lägger grunden för uppfattningen om vilka vi är. Därför har vi har en egen stil som utmärker oss och som gör att omvärlden förväntar sig att AWA är lite annorlunda än den genomsnittliga IP-byrån.

Tre kärnvärden leder oss i vår strävan att leva upp till dessa förväntningar. För oss är de inte bara ord utan de vägleder oss till rätt åtgärder i allt vi gör – från att leda kundprojekt till sättet vi bemöter varandra som kollegor i vardagen.

Mod

Ingen har någonsin blivit en vinnare utan lite mod. Vi vågar vara annorlunda, fatta tuffa beslut och hitta nya vägar.

Öppenhet

AWA ger alltid nya perspektiv en rättvis chans. Alla ska känna sig trygga om de vill framföra en synpunkt. Annars kan vi gå miste om nästa stora idé.

Passion

Den verkliga orsaken till att vinnare siktar högre och längre är enkel: De kan inte låta bli. Den drivkraften gör inte bara att vi arbetar hårdare – den gör också jobbet roligt.