IP management

Ett företags IP-strategi bör vara en integrerad del av den övergripande affärsstrategin. Vi utarbetar IP-strategier, som hjälper er att förvalta era immateriella tillgångar och stärka era affärer.

Med hjälp av sökningar och analyser kan AWA omvandla komplex data till klar och tydlig information, som gör det möjligt för er att fatta de rätta strategiska besluten för er verksamhet.