Licensiering och avtal

I takt med att företag går över till mer öppna innovationsmodeller behöver de exploatera de immateriella tillgångarna. Inte bara genom att använda skyddade innovationer i nya produkter, processer och tjänster, utan även genom att licensiera ut dem till andra företag eller använda dem som förhandlingsobjekt.

AWA kan hjälpa dig att exploatera din immateriella egendom till fullo genom licenser, avtal och andra affärsöverenskommelser.