Skapa IP-rättigheter

Att skapa egna immateriella rättigheter gör det möjligt att skapa jämvikt i förhållande till andras IP-rättigheter och att ta kontroll över konkurrenterna. Genom proaktiv rådgivning hjälper vi er att stimulera innovation och säkra era immateriella rättigheter.