Design

Betydelsen av formgivning och design på varor och produkter ökar ständigt. På marknader där det är svårt att skaffa sig ett tekniskt försprång är det särskilt viktigt med en egen profil eller framtoning. Form och design är många gånger ett avgörande konkurrensmedel. Med ett designskydd – eller mönsterskydd – får du möjlighet att skydda stora investeringar och betydande värden mot konkurrenter och plagiatörer.

Designskydd ger ensamrätt till den registrerade designen. Registreringen skyddar din produkt från otillåten kommersiell användning, vilket gör det lättare att motarbeta kopiering och behålla konkurrensfördelar.

Genom att samarbeta med våra konsulter får ditt företag all teknisk, juridisk och kommersiell IP-rådgivning ni behöver. Vi använder våra kunskaper och erfarenheter för att hjälpa ditt företag att ta fram effektiva strategier för att skydda er design och på så sätt stärka er konkurrenskraft.