Karriär

Som ett ledande IP-företag kan AWA erbjuda en unik arbetsmiljö. Världen blir din arbetsplats och ditt jobb blir att hjälpa dagens innovativa företag att bygga morgondagens välstånd.

På AWA blir du en del av en organisation där affärsdrivna initiativ uppmuntras. Du tillhör ett team och samarbetar inom hela företaget. Dina kvalificerade och dedikerade kollegor kommer att stödja dig och utmana dig till att trivas och utvecklas. Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsgivare, och därför investerar vi i dig från dag 1. Utbildning, nätverkande, träning, sociala sammankomster etc. Du får också möjligheten att bli aktieägare i företaget, oavsett din yrkesroll.

I gengäld förväntar vi oss att du delar vår värdegrund passion, öppenhet och mod. Vi förväntar oss också att du gillar att kombinera fördjupad analys vid skrivbordet med möten med kunder och kollegor för att prata IP-affärer – lokalt och globalt.

Great Place to Work 2022

AWA har erhållit certifikatet Great Place to Work® för 2022 (för företag med 50-499 anställda). Certifieringen har skett genom en utvärderingsprocess där Great Place to Work genomfört en noggrann utvärdering av AWA:s ledning och organisation. De har också genomfört en omfattande utvärdering av de anställdas upplevelse av tilliten och stoltheten de känner för sin arbetsplats.