Traineeprogammet – vanliga frågor och svar

Vad gör ett patentombud?

Vem riktar sig utbildningsprogrammet till?

Hur är utbildningsprogrammet uppbyggt?

Vad händer efter utbildningsprogrammet?

Vad gör ett patentombud?

AWA:s patentkonsulter har lika stort intresse för att fördjupa sig i analyser som för att ta hand om befintliga och nya kunder – lokala såväl som internationella.

Som patentkonsult kan dina arbetsuppgifter variera i oändlighet. Eftersom AWA arbetar med tekniska uppfinningar handlar varje uppdrag per definition om ny teknik, vilket innebär att vi dagligen får se nya idéer och innovationer.

En patentansökan är i grunden en text som beskriver ny teknik. För att arbeta som patentkonsult behöver du därför bemästra konsten att skriva – att skapa tydliga, koncisa beskrivningar samtidigt som du ger kunden bästa tänkbara skydd för uppfinningen. En annan avgörande del i patentkonsultens arbete är att kommunicera och rapportera till kunderna på ett konkret och åskådligt sätt, liksom att argumentera med olika IP-myndigheter i frågor om uppfinningshöjd.

Som patentkonsult behöver du alltid agera med klientens bästa framför ögonen, samtidigt som du måste ta hänsyn till lagar och regler i IP-världen.

Om du är intresserad av att arbeta i gränslandet mellan teknik, affärsliv och juridik är detta definitivt en spännande utmaning för dig.

Upp

Vem riktar sig utbildningsprogrammet till?

Utbildningsprogrammet riktar sig till personer med ingenjörsexamen (eller liknande utbildning) och PhD i tekniska discipliner, först och främst inom elteknik, datorteknologi, bioteknik, kemiteknik, mekanisk teknik, väg- och vattenbyggnad, teknisk fysik och industriell ekonomi.

Upp

Hur är utbildningsprogrammet uppbyggt?

I samband med utbildningsprogrammet kommer du att arbeta både enskilt och i grupp, både med teori och praktik. Redan från start kommer du att vara stationerad på den ort där du i framtiden kommer att arbeta: Malmö, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Växjö, Linköping, Jönköping, Uppsala eller Östersund (i Sverige), eller Köpenhamn i Danmark. Behovet av nya patentombud vid de olika kontoren varierar från år till år.

Den teoretiska delen av programmet omfattar längre löpande studieperioder. Den teoretiska utbildningen sker i huvudsak i Malmö, Göteborg, Stockholm och Köpenhamn. Här ges en introduktion till grundprinciperna i immaterialrätt, med mer djupgående undervisning om gällande lagstiftning. Du får även göra övningar i att skriva patentansökningar och översätta patentdokumentation.

Det mesta av undervisningen utförs av vår egen personal, och målet är att våra nya patentombud ska lära känna så många människor som möjligt från de olika AWA-kontoren.

Förutom att ge de strategiska och taktiska kunskaper som krävs för att lyckas som patentombud omfattar programmet även utbildning i konsultens roll och undervisning om företagsekonomi och administration.

Upp

Vad händer efter utbildningsprogrammet?

När du slutfört utbildningsprogrammet med godkänt resultat blir du anställd som patentombud vid ett av våra kontor.

Under dina första år hos oss får du möjlighet att utveckla din kompetens till att omfatta alla aspekter av immaterialrätt, både patent, varumärken, registrerad design och upphovsrätt. Det långsiktiga målet är att du ska kvalificera dig till europeiskt patentombud, vilket ger dig behörighet att företräda AWA:s kunder vid det europeiska patentverket (EPO) i München.

Som patentombud hos oss kommer du att arbeta med framgångsrika företag – både stora och små – och med uppfinnare, forskare och entreprenörer inom IT, telekom, naturvetenskap m.m. Därigenom kommer du stegvis att lära dig mer om ett antal olika affärs- och teknikområden, så att du efter några år har byggt upp en unik immaterialrättslig kompetens

Upp