Arbeta med AWA

Att vara kund hos AWA innebär att du arbetar tillsammans med en av Europas ledande immaterialrättsbyråer. Vi erbjuder ett heltäckande tjänsteutbud inom immaterialrätt och har ett omfattande nätverk med internationella partners. Av oss får du klara och tydliga råd om vilka vägval som är de bästa för ditt företag.

Kundteam

Innan ett samarbete inleds kommer vi överens med kunden om omfattningen av tjänsterna, våra förpliktelser och vilka personer som ska utföra arbetet. AWA erbjuder ett skräddarsytt team med patentkonsulter och/eller jurister efter era specifika behov.

Att förstå er verksamhet är av största vikt för att säkerställa kvaliteten på våra tjänster. Därför vill vi ha en personlig kontakt med våra kunder och utser alltid en av konsulter som ansvarig för vår ömsesidiga affärsrelation.

Kommunikation via IPR Forum

AWA erbjuder våra kunder ett säkert sätt att kommunicera i IPR Forum, vårt webbaserade verktyg för immateriella rättigheter med säker anslutning via en RSA SecurID pindosa.

IPR Forum ger dig:

  • Fullständig översikt över dina immateriella rättigheter
  • Säker överföring av information
  • Enkel administration
  • Möjlighet att skapa egna eller automatiskt genererade rapporter
  • Priser och fakturering

Normalt sett fakturerar vi per timme i ett ärende. Aktuellt timpris beskrivs och redovisas efter godkännande av ett uppdrag. Vi kan även erbjuda fasta avgifter för europeiska uppdrag (EP, CTM och RCD) med den information som krävs i ett inlämningsklart format. Om så önskas och det är lämpligt kan vi även erbjuda fasta priser för definierade uppdrag.

Vår praxis är att skicka månatliga fakturor. Vi kan också regelbundet förse dig med uppdaterad information om ackumulerade arvoden.

Seminarier

Du är välkommen att delta i AWAs olika seminarier och frukostmöten där vi tar upp aktuella IP-teman. Hör av dig till din kontaktperson hos AWA och meddela att du vill få dessa inbjudningar.