Tvistlösning och rättsprocesser

AWA har flera erfarna process- och tvistlösningsjurister på våra kontor. I Danmark hanteras rättstvister av vår systerbyrå AWA Law.

Rättsprocesser kring IP-rättigheter är komplexa. För att skapa en effektiv tvistlösningsstrategi krävs djup förståelse för vilken typ av IP-rättighet det rör sig om, hur proceduren ser ut och inte minst förståelse för den kommersiella verkligheten som väntar parterna i olika scenarier.

AWA har en omfattande meritlista både när det gäller att upprätthålla IP-rättigheter och att försvara fall av IP-intrång. Våra juridiska experter har erfarenhet av alla typer av tvister kring IP-rättigheter, inklusive patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt, domännamn, avtal kring immateriella rättigheter, marknadsföringspraxis och illojal konkurrens.

Vårt experter medverkar regelbundet vid nationella domstolar på alla nivåer, inklusive patent- och marknadsdomstolen i Sverige, sjöfarts- och handelsdomstolen i Danmark och EU-domstolen.

Vi hjälper er hela vägen i en tvist. Vår tekniska förståelse och branschkompetens i kombination med sakkunskaperna och den strategiska expertisen hos våra jurister ger er det mest kommersiellt effektiva resultatet.

Att arbeta med ett team med både jurister och IP-konsulter sparar tid och pengar. Vår branschkunskap är unik: från vård och läkemedel, högteknologi, fiberoptisk kommunikation och AI till industri- och maskinteknik.

Invändningar

Invändningar mot patent och varumärken kräver en anpassad strategi. Invändningar som görs av en tredje part bör göras med utgångspunkt i de kommersiella målen och förväntade resultaten.

AWA har flera europeiska patent- och varumärkesjurister samt patentjurister behöriga i Kina som kan hjälpa er i processen med invändningar och överklaganden inför nationella patentverk, EUIPO:s överklagandenämnder och EPO.

Tjänster

Erfarenhet

Hexatronic – Representerat av AWA i ett framgångsrikt patentintrångsmål vid Patent- och marknadsdomstolen och biträdd i ett globalt tvistemål.

United Drinks – AWA åstadkom ett preliminärt föreläggande om att blockera en produkt som gjorde intrång.