IP-transaktioner

AWA:s avtals- och licensieringsexperter erbjuder strategisk hjälp med att upprätta avtal med hjälp av teknikförståelse, affärsmannaskap och djup kunskap om lagstiftningen.

Vi säkerställer att värdet av era immateriella tillgångar tas till vara i samband med förhandlingar, licensieringsavtal och andra avtal. Vi vet att avtal och licensiering innebär stora möjligheter att öka det relativa värdet av era immateriella rättigheter.

AWA hanterar licens- och teknikavtal för organisationer i alla storlekar, inklusive tekniköverföringskontor, inom EU-finansierat forsknings- och utvecklingsarbete, för universitet och vid storskaliga fusioner och förvärv.

När det gäller avtal har vi stor erfarenhet av anställdas rätt till uppfinningar, affärshemligheter och medgivandeklausuler.

Våra experter hjälper er hela vägen med att skydda och kommersialisera era immateriella tillgångar och är väl förtrogna med EU:s och Kinas licens- och avtalslagar.

Services

Kontakt