Företagsansvar och socialt ansvar

AWA stödjer flera ideella organisationer som delar våra grundläggande värderingar och vår mission. De stödjer människor i nöd, men indirekt även entreprenörskap, FoU och innovationer – kvaliteter som är hörnstenar för våra uppdragsgivare.

Varje organisation kräver ett långsiktigt åtagande och vi är villiga att investera tid, pengar och pro bono-arbete inom immaterialrätt.

SOS Barnbyar ger humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd till barn i nöd och skyddar deras intressen och rättigheter över hela världen.

Team Rynkeby är ett nordiskt cykellopp som går från Danmark till Paris varje år för att samla in pengar till Child Cancer Foundation.

Generation Pep initierades av det svenska kronprinsessparet med visionen att alla barn och unga i Sverige ska ha förmåga och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

BRIS – Barnens rätt i samhället, är en politiskt och religiöst obunden organisation som lyssnar på, stöttar och stärker barns och ungas rättigheter i samhället.

Stiftelsen Aktiv Skola arbetar med frågor som ska leda till en bättre skola i Sverige.

Skapa kännedom kring immateriella rättigheter

AWA samarbetar och sponsrar organisationer som ökar medvetenheten om immateriella rättigheter genom ekonomiskt stöd och med vår tid och expertis.

Bland de representerade organisationerna finns följande: Green Tech Challenge, Venture Cup, Connect, Danish Tech Challenge, High Tech Summit, FutureBox, SundHUB och InQvation.