Den kinesiska marknaden

Kina sticker ut på världsmarknaden, både som en viktig global marknad och en plats för internationella företags produktionsverksamhet.

AWA Asia består av ett tvåspråkigt och bikulturellt team av varumärkesjurister, patentkonsulter och strateger. Vårt tjänsteerbjudande baseras på en djup lokalkännedom och är affärsinriktat, pragmatiskt och skräddarsytt. Vi är ett prisbelönt företag och erkänt i branschen.

Från våra kontor i Peking och Hongkong hanterar vi alla typer av immateriella rättigheter, inklusive patent och varumärken. Vårt fullserviceerbjudande inkluderar ansökning och fullföljande, övervakning, tillämpning, verkställighet, tvistlösning och en Kinaspecifik strategi kring immateriella rättigheter. Vårt Pekingkontor är också en licensierad varumärkesbyrå, vilket gör att vi kan ansöka om varumärkesregistreringar direkt till kinesiska varumärkesmyndigheten för våra kunder.

Våra jurister är behöriga i Kina, Hongkong, Singapore och Storbritannien och har alla omfattande erfarenhet av att hantera varumärkesportföljer av alla storlekar inom olika branscher och sektorer.

Våra patentkonsulter är behöriga i Kina och hanterar alla typer av tvist- och icke-tvistfrågor, hjälper till med freedom-to-operate (FTO)-analyser, konkurrentanalyser, patentkartläggning av teknikområden, offensivt respektive defensivt strategiarbete samt invention extraction och disclosures.

Idag är Kina en av världens största marknader för immateriella rättigheter och väljs allt oftare ut som en central plats för tvistlösning av såväl utländska som lokala parter. AWA Asia har en diger meritlista vad gäller varumärkes- och patenttvister.

Tjänster