Den kinesiska marknaden

Kina är en särskild jurisdiktion som förtjänar särskild uppmärksamhet, både som en viktig global marknad och en plats för internationella företags tillverkningsverksamhet.

AWA Asia består av ett tvåspråkigt och bikulturellt team av yrkesverksamma inom immaterialrätt (varumärkesjurister, patentadvokater och strateger). Vår tjänsteleverans på internationell nivå baseras på en djup lokal kunskap och är affärsinriktad, pragmatisk och skräddarsydd. Vi är ett branscherkänt och prisbelönt företag.

Från våra kontor i Peking och Hongkong täcker vi alla typer av immateriella rättigheter, inklusive patent och varumärken. Vi erbjuder ett fullserviceerbjudande som inkluderar stämning, åtal, övervakning, tillämpning, verkställighet, tvistlösning och en Kinaspecifik strategi kring immateriella rättigheter. Vårt Pekingkontor är också en licensierad varumärkesbyrå, vilket gör att vi direkt kan registrera varumärken i Kina för våra kunder.

Våra jurister i Kina, Hongkong, Singapore och Storbritannien är godkända i Storbritannien och har alla omfattande erfarenhet av att hantera varumärkesportföljer av alla storlekar inom olika branscher och sektorer.

Våra Kinagodkända patentadvokater täcker kontroversiella och icke-kontroversiella frågor, hjälper till med analys kring möjlig verksamhet, konkurrentanalyser, patentmiljön, offensivt och defensivt strategiarbete samt uppfinningsutvinning och upptäckter.

Idag är Kina en av världens största marknader för immateriella rättigheter och väljs allt oftare ut som en central plats för tvister om immateriella rättigheter för såväl utländska som lokala enheter. AWA Asia har en dokumenterad meritlista vad gäller varumärkes- och patenttvister.

Tjänster