Immateriella rättigheter från IP-experter

Från våra kontor i Europa och Asien ger vi våra kunder strategisk rådgivning och varaktiga lösningar för att säkra innovationer, skydda varumärken och skapa gedigna IP-portföljer.

I takt med att branscher och affärsområden blir allt mer konkurrensutsatta hjälper AWA innovatörer att tjäna pengar på immateriella tillgångar. När marknaderna blir mättade ser vi till att varumärken kan sticka ut från mängden.

Patent, varumärken, IP-juridik, design, upphovsrätt och domännamn

Vi identifierar den bästa kombinationen av IP-rättigheter för att erbjuda våra kunder ett starkt skydd, inklusive patent, varumärken, IP-juridik, upphovsrätt, domännamn och designrättigheter.

Säkra värdet på IP-rättigheter

AWA fokuserar på det långsiktiga. Att utveckla en verksamhet är en resa som kräver strategi för att skydda och upprätthålla IP-rättigheter, men också för att identifiera och ta till vara värdet på rättigheterna. Denna strategi är till stor hjälp för er verksamhet på marknader i förändring.

Kommande evenemang

Låt oss utveckla marknaden tillsammans

Hör av dig till oss. AWA har över 400 anställda i Belgien, Kina, Danmark, Hongkong, Nederländerna, Norge, Sverige och Schweiz. Vi erbjuder strategisk rådgivning kring immateriella rättigheter, virtuellt eller fysiskt. Den första kontakten är kostnadsfri, så låt oss träffas och identifiera era IP-behov för att kunna utveckla marknaden tillsammans.

  • Hur hanterar jag intrång i immateriella rättigheter på global nivå?
  • Hur skapar vi en strategi för varumärkeshantering?
  • Är vårt varumärke skyddat globalt?
  • Kan någon annan registrera domäner med mitt varumärke?
  • Hur kan ett patent hindra konkurrenter från att stjäla våra idéer?
  • Hur vet jag om någon annan har patenterat min innovation?
  • Vilka IP-rättigheter äger mina konkurrenter?
  • Hur förnyar jag en utgången design, ett patent eller ett varumärke?

Digitala IP-verktyg

AWA skapar framtidens digitala IP-verktyg som minskar arbetsbördan och sparar tid för dig som kund. Det frigör tid för att skapa immateriella rättigheter som patent, varumärken och designregistreringar som ni kan tjäna pengar på för att i slutändan ligga steget före konkurrenterna.

Tvistlösning och rättsprocesser

Att skydda IP-rättigheter vid intrångsärenden värnar om era värdefulla investeringar. Genom AWA:s IP-juridiska tjänster driver och försvarar vi begäran om preliminära förelägganden och andra säkerhetsåtgärder. Rättsprocesser är sällan begränsade till en enda jurisdiktion. Därför samordnar och använder vi vårt omfattande nätverk av experter för att säkra rättigheterna globalt. Vi ser även till att resurserna fördelas på kostnadseffektivt och lämpligt sätt.

Senaste från AWA Point