Medlemskap

AWA (företaget eller enskilda anställda) är medlem och partner i åtskilliga nätverk och organisationer på regional, nationell och internationell nivå. Här är en majoritet av dem.

IP-nätverk

Internationellt

Sverige

  • IPS (Sveriges IP-ombuds Samfund, Swedish Intellectual Property Attorneys Association)
  • SEPAF (Sveriges Patentbyråers Förening, The Association of Intellectual Property Law Firms in Sweden)
  • SFIR (Svenska Föreningen för Immaterialrätt, TheSwedish Association for the Protection of Intellectual Property)
  • SFU (Svenska Föreningen för Upphovsrätt, Swedish Association for Copyright)
  • SIPF (Svenska Industrins IP-förening, Association of IP Professionals in Swedish Industry)
  • SPOF (Svenska Patentombudsföreningen, Swedish Patent Agents Association)

Övriga medlemskap