Vår historia

År 1901 delades det första Nobelpriset ut, en svensk symbol för global innovation. Bara några år tidigare, 1897, började AWAs historia.

Det var då den svenske ingenjören Anders Wilhelm Anderson (vars initialer utgör företagets namn) inledde sin framgångsrika karriär inom patentbranschen. Anderson insåg patentets betydelse som ett viktigt affärsverktyg under en tid då industrialisering och nya uppfinningar lade grund för omfattande förändringar av samhällsstrukturen i Europa.

Innovationer, och därmed immaterialrätten, förändrade regionen i grunden under 1900-talet. Först kom företag som Ericsson, Astra (idag AstraZeneca) och Tetra Pak med globala tekniska innovationer. Sedan kom en andra våg med företag som IKEA, ABSOLUT, VELUX, LEGO och många andra, där design och varumärkesbyggande utgjorde centrala komponenter för deras framgång. AWA spelade en viktig roll i många sådana framgångshistorier och etablerade därmed sig som en ledande byrå inom patenträtt och design- och varumärkesskydd.

I början av 2000-talet är vi nu åter inne i en tid av dramatiska förändringar för själva kärnan i immaterialrätten. Innovationer inom genetik, nanoteknik och mjukvaruutveckling tänjer på gränserna för det möjliga och skapar nya utmaningar för de immateriella rättigheterna. Dessutom har EU:s lagstiftning inom immaterialrätt aldrig utvecklats så snabbt för att klara av att möta behoven i vår globaliserade ekonomi.

AWA utvecklas i takt med våra kunder och omvärlden, och för att stödja våra kunders strävan att skapa morgondagens välstånd utvecklar vi ständigt nya tjänster som möter våra kunders behov. Men även om huvudfokus ligger på framtiden är vi på AWA samtidigt stolta över de erfarenheter vi samlat på oss under ett helt sekel av innovationer.