Patent

Det finns många goda skäl till att ansöka om ett patent. Det kan handla om att förhindra plagiat, tvinga konkurrenter att utveckla egna lösningar, vinna försprång eller hindra andra från att försöka patentskydda en innovation som ditt företag har utvecklat, men ännu inte har kunnat placera på marknaden.

Ett patent kan vara ett försäljningsargument, dels genom att det ger större handlingsfrihet om andra försöker kopiera ditt företags produktidéer, dels genom att patentskyddet stärker företagets position på en allt mer internationaliserad marknad med stora utmaningar.

Vi hjälper dig med varje steg i processen, från att skriva patentansökningar till att beivra intrång och hantera giltighetsutredningar. Vi tar hand om juridiken och administrationen, så att du kan koncentrera dig på den kommersiella utvecklingen av dina innovationer.