Vi vill skapa vinnare

Vi anser att strategisk rådgivning värd namnet innebär mer än att bara beskriva alternativa åtgärder.

När AWA grundades kunde ett immaterialrättsföretag klara sig på att bara vara experter på patentansökningar. Tiderna har dock förändrats, och för att se till att våra kunder och vi själva lyckas i framtiden fokuserar vi på att vara ett heltäckande val för immaterialrättsliga frågor. Vi tar inte bara hand om grunderna, utan ger även värdefull affärsinsikt.

Vi vill skapa vinnare, och det gör vi genom att erbjuda våra kunder heltäckande tjänster inom IP, Intellectual Property, och vara den enda partner de behöver. Vår filosofi är enkel och våra metoder genomtänkta. Kortfattat är vår idé att skapa oss en helhetsbild av inte bara våra kunders immateriella tillgångar, utan även deras konkurrenters. På så sätt kan vi ge våra kunder det bästa möjliga stöd på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

Vi står vid din sida och är redo att försvara dina immaterialrättsliga intressen med all vår kompetens. Från patent, varumärken och design till immaterialrättsliga strategier, analyser och juridiska tjänster – vår uppgift är att ge dig förutsättningar att lyckas.