Varumärken och varumärkeshantering

Vi vet att ett varumärke speglar en organisations rykte och är dess ansikte utåt. Därför har vi goda förutsättningar att hjälpa er att skydda och stärka era varumärken och därmed öka era marknadsandelar.

Oavsett vilket utvecklingsskede ert företag befinner sig i är våra varumärkesexperter redo att hjälpa er välja rätt varumärken, få godkännanden, skapa rätt strategi samt hantera era registreringsprocesser. Antingen direkt via våra kontor i Belgien, Kina, Danmark, Hongkong, Nederländerna, Norge, Sverige och Schweiz eller genom vårt omfattande nätverk av utvalda partners över hela världen.

Att skydda varumärken är ett ständigt pågående arbete och kräver en strategi anpassad till er affärsplan och framtida mål. Vi tar in dessa nyckelkomponenter när vi utvecklar strategier för hantering av er varumärkesportfölj. Där inkluderar vi även sökningar och bevakningar.

AWA samarbetar med tullmyndigheter i större jurisdiktioner för att stötta kampen mot piratkopiering och varumärkesförfalskningar, vilket kan vara ett effektivt verktyg i skyddsstrategin.

Våra experter har erfarenhet av invändningsförfaranden och ogiltigförklaringar vid IP-myndigheter över hela världen. Vi kan också agera inför domstolar på alla nivåer i Kina, Danmark, Hongkong och Sverige i frågor som rör varumärkesintrång och varumärkesförfalskning.

Tjänster

Erfarenhet

Pandora – Global portföljförvaltning av varumärken

ISS World Services – global portföljhantering av varumärken och tillämpning av denna

Kontakt